სტანდარტები

სტანდარტები

ჩვენი საიტის ამ განყოფილებაში განთავსებულია შეფასების, ფინანსთა და სააღრიცხვო სფეროების შემცავი პროფესიული ლიტერატურა, სტანდარტები, მასალები.


სტანდარტები

შეფასების საერთაშორისო სტანდარტები IVS 2017 
(ინგლისურ ენაზე) (დატვირთვა)

შეფასების ევროპული სტანდარტები EVS 2016
(ინგლისურ ენაზე) (დატვირთვა)


პროფესიული ლიტერატურა

ი.ფრიდმანი, ნ.ორდვეი ,, მომგებიანი უძრავი ქონების შეფასება და ანალიზი“
(რუსულ ენაზე) (დატვირთვა)

შენონ პ.პრატი ,,კაპიტალის ღირებულება’’
(რუსულ ენაზე) (დატვირთვა)

ს.ვ. გრიბოვსკი ,,უძრავი ქონების ღირებულების შეფასება’’
(რუსულ ენაზე) (დატვირთვა)

ა.გ. გრიაზნოვი, მ.ა.ფედოტოვა ,,უძრავი ქონების შეფასება’’
(რუსულ ენაზე) (დატვირთვა)

ს.ა. სმოლიაკი ,,მანქანების და მოწყობილობების შეფასების პრობლემები და პარადოქსები’’
(რუსულ ენაზე) (დატვირთვა)

ვ.ე. ესიპოვი ,, ბიზნესის შეფასება’’
(რუსულ ენაზე) (დატვირთვა)

ვ.პ. პალამარჩუკი ,, ბიზნესის შეფასება’’
(რუსულ ენაზე) (დატვირთვა)

ვ.მ. რუტგაიზერი ,, ბიზნესის ღირებულების შეფასება’’
(რუსულ ენაზე) (დატვირთვა)

ვ.ი. პეტროვი ,, მიწის ნაკვეთის ღირებულების შეფასება’’
(რუსულ ენაზე) (დატვირთვა)