მომსახურეობები

ჩვენი ორგანიზაცია გთავაზობთ შემდეგ მომსახურეობებს:

ბიზნესს

ძირითადი საშუალებების შეფასება / გადაფასება

 • უძრავი ქონების შეფასება
  • ბინების და საცხოვრებელი სახლების შეფასება
  • საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების და ნაგებობების შეფასება
  • საწარმოო დანიშნულების შენობების და ნაგებობების შეფასება
  • სპეციალური დანიშნულების შენობების და ნაგებობების შეფასება
  • დაუსრულებელი შენობების, ნაგებობების შეფასება
  • მიწის ნაკვეთის შეფასება
 • მოძრავი ქონების შეფასება
  • გადაადგილების საშუალებების შეფასება
  • დანადგარების და მოწყობილობების შეფასება

არამატერიალური აქტივების შეფასება / გადაფასება

ბიზნესის შეფასება

აქტივების შეფასების პროცესში გაუფასურების ტესტის ჩატარება 

ინვენტარიზაცია

 • ძირითადი საშუალებების ინვენტარიზაცია
 • რესურსების ინვენტარიზაცია
 • არამატერიალური აქტივების ინვენტარიზაცია

საზოგადოებრივი (სახელმწიფოორგანიზაციებისთვის

ძირითადი საშუალებების შეფასება / გადაფასება

 • უძრავი ქონების შეფასება
  • ბინების და საცხოვრებელი სახლების შეფასება
  • საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების და ნაგებობების შეფასება
  • საწარმოო დანიშნულების შენობების და ნაგებობების შეფასება
  • სპეციალური დანიშნულების შენობების და ნაგებობების შეფასება
  • დაუსრულებელი შენობების, ნაგებობების შეფასება
  • მიწის ნაკვეთის შეფასება
 • მოძრავი ქონების შეფასება
  • გადაადგილების საშუალებების შეფასება
  • დანადგარების და მოწყობილობების შეფასება

არამატერიალური აქტივების შეფასება / გადაფასება

ინვენტარიზაცია

 • ძირითადი საშუალებების ინვენტარიზაცია
 • რესურსების ინვენტარიზაცია
 • არამატერიალური აქტივების ინვენტარიზაცია

ფიზიკური პირებისთვის

 • უძრავი ქონების შეფასება
  • ბინების და საცხოვრებელი სახლების შეფასება
  • საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების და ნაგებობების შეფასება
  • საწარმოო დანიშნულების შენობების და ნაგებობების შეფასება
  • სპეციალური დანიშნულების შენობების და ნაგებობების შეფასება
  • დაუსრულებელი შენობების, ნაგებობების შეფასება
  • მიწის ნაკვეთის შეფასება
 • მოძრავი ქონების შეფასება
  • გადაადგილების საშუალებების შეფასება
  • დანადგარების და მოწყობილობების შეფასება