კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება შპს „ავიან“-ის ვებ -გვერდზე

     ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასების, კონსულტაციის, მართვის და აღრიცხვის მთელ რიგ მომსახურეობებს.

     ვებ-გვერდზე არსებულ შესაბამის განყოფილებებში დაწვრილებით შეგიძლიათ  გაეცნოთ ჩვენს მომსახურეობებს, შესრულებულ სამუშაოებს, ისევე როგორც თვალი ადევნოთ ბაზრის და საკანონმდებლო სფეროს ცვლილებებს. ჩვენი მომსახურეობები ხელმისაწვდომია როგორც სომხეთში და საქართველოში, აგრეთვე რეგიონალურ სხვა ქვეყნებში მოქმედი კომპანიებისთვის.

     ჩვენი მომსახურეობების სპექტრის რეგულარული გაფართოებით, პარტნიორებისთვის ვქმნით პლატფორმას, სადაც ერთი შეკვეთის ფარგლებში შესაძლებელია რამოდენიმე ურთიერთდაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ბიზნესის განვითარების მნიშვნელოვანი წინაპირობათაგან ერთ – ერთი არის საიმედო პარტნიორის ყოლა. თქვენი ნდობა ჩვენ ვალდებულს გვხდის მოგაწოდოთ უფრო მაღალი ხარისხის მომსახურეობა.

     ჩვენი სამუშაოს საუკეთესო შეფასება თქვენი ნდობაა.